ОУ Васил Априлов
Основно училище в с. Хърлец, община Козлодуй