ОУ Васил Априлов
Основно училище в с. Хърлец, община Козлодуй

Проекти

 

Основно училище "Васил Евстатиев Априлов" участва по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора" - "Успех".

 

В проекта участват 56 ученика с 4 ръководители, които са разпределени в 4 групи:

  • Първа група с ръководител Любимка Ламбова "Приказен свят",в групата участват 15 ученика.
  • Втора група с ръководител Виолета Станоева "Как да се държим в обществото", в групата участват 15 ученика.
  • Трета група с ръководител Десислава Василева "Изготвяне на презентации", в групата участват 12 ученика.
  • Четвърта група с ръководител Марина Петрова "Магията на фотографията", в групата участват 14 ученика.

 

Проекти - Изображение 1