ОУ Васил Априлов
Основно училище в с. Хърлец, община Козлодуй

Заповеди

 

График за дежурство в начален етап в ОУ ,,Васил Априлов”

 

График за консултации за преподавателите по предмети както следва с цел подобряване резултатите на учениците съобразено с входящите резултати от контролните ,срочните резултати от контролните и текущите изпитвания и провеждане консултации с изоставащи и даровити ученици за учебната 2016/2017 год.

 

График за самостоятелни работи по предмети в I клас за първи учебен срок на учебната 2016/2017 година.

 

График за провеждане втори час на класа от класните ръководители за първи учебен срок на учебната 2016/2017 година.

 

График за дежурство в ОУ ,,Васил Априлов”

 

График за дежурство на възпитателите в ОУ ,,Васил Априлов”.

 

Заповед за пропусквателния режим

 

График за самостоятелни работи по предмети в IV клас за първи учебен срок на учебната 2016/2017 година.

 

График за класни, контролни работи и входни нива по предмети за първи срок.

 

График за самостоятелни работи по предмети за 2 клас за първи учебен срок на учебната 2016/2017 година.

 

Заповеди - Изображение 1